Tuesday, December 29, 2009

SALAM TAHUN BARU


Salam hormat kepada semua yang memberi sokongan sepenuhnya terhadap pembangunan Pertubuhan Belia Sri Jara sepanjang penubuhannya hingga hari ini dan kini telah mendapat pengiktirafan banyak pihak untuk terus melakar kejayaan demi kejayaan bagi membangunkan anak bangsa dan membangunkan desa ke arah pembangunan yang gemilang dan cemerlang. Bagi pihak pengerusi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menjadi perangsang terhadap setiap perlaksanaan program dan membangunkan belia dalam semua aspek termasuk pembangunan jati diri, rohani, jasmani dan mentaliti serta mengubah tanggapan masyarakat terhadap belia bahawa golongan ini mampu manjadi tunjang utama dalam kepimpinan. sekali lagi pengerusi mengharapkan agar sokongan diberikan kepada pembangunan pertubuhan kami sepanjang zaman untuk sama-sama membina negara ke arah kemajuan agama, bangsa dan negara aman damai. Insyaallah.

No comments:

Post a Comment