Sunday, February 14, 2010

PROJEK EKONOMI BELIA

Hari ini Belia Sri Jara telah menambah lagi aktiviti dalam menjana ekonomi warga belia iaitu menggiatkan diri dalam kegiatan pertanian. Memandang kepada seruan kerajaan iaitu Pertanian Menjana Pendapatan Lumayan, belia tidak lagi melepaskan peluang yang terbentang begitu sahaja dengan menggiatkan diri dan telah menjalankan satu pertanian Komersial iaitu Pertanian Jagung Madu. hasil bimbingan daripada Pejabat Pertanian Daerah Maran dan beberapa lagi jabatan yang menjalankan kerjasama telah meningkatkan kemahiran belia dalam menjalankan pertanian Jagung ini dalam memenuhi pasaran tempatan seterusnya menigkatkan hasil ekonomi belia. Permulaan kos sebanyak RM 10 ribu telah dibelanjakan dan mengharapkan hasil yang memberangsangkan. Hari ini, atas ketekunan belia menjalankan aktiviti telah  membuka mata Jabatan Pertanian Daerah Maran dalam menjadikan kawasan pertanian Jagung Belia ini sebagai lokasi penyelidikan dalam mengusahakan tanaman Jagung Jenis Hibrid ( Kacukan Taiwan+ Malaysia ) dan Jagung Mutiara ( Jagung Tanah Tinggi ditanam di Tanah Pamah ) Kerjasama erat ini telah menambahkan lagi semangat golongan muda ini untuk maju dan terus menigkatkan kegiatan pertanian sekaligus mengubah persepsi masyarakat bahawa pertanian bukan lagi bersifat sara diri malah boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan.   

No comments:

Post a Comment