Thursday, March 4, 2010

LAWATAN MULTISPORT KG BARU JARA

Pada 3 Mac 2010 jam 12.30 petang satu lawatan mengejut daripada Pengarah bahagian kontraktor Kementerian Belia dan Sukan Malaysia ibu pejabat Kuala Lumpur beserta pegawai belia Negeri Pahang dan Pegawai belia Daerah Maran bagi urusan memastikan kerja-kerja pembinaan Gelanggang Multisport di Kg Baru Jara ini berada dalam keadaan baik dan sempurna. Lawatan berkenaan juga bagi memastikan penyeliaan dan penjagaan Gelanggang Multisport di sini sentiasa teratur dan sistematik. Satu pujian yang amat membanggakan bagi seluruh ahli Pertubuhan belia Sri Jara iaitu di Gelanggang Multisport Kg Baru Jara ini merupakan Gelanggang yang terbaik dan teratur di Daerah Maran dari segi kebersihan, kekemasan, pemantauan, pengorganisasian tugasan serta penyediaan jadual setelah satu penyerahan rasmi oleh KSK kepada Pertubuhan Belia Sri Jara dalam proses penjagaan dan penyeliaan Multisport berkenaan. Pujian ini dinyatakan sendiri oleh Pegawai Belia Negeri Pahang dan Pegawai Belia Daerah Maran  kepada pengerusi Pertubuhan Belia Sri Jara setelah mengadakan lawatan mengejut di semua Multisport setiap daerah dalam negeri Pahang. Pujian ini membangkitkan semangat golongan belia dalam menjaga amanah agar sentiasa teratur dan sempurna. Terima kasih di atas kepercayaan semua pihak. Bagi warga kerja belia sentiasa mengharapkan kepercayaan serta sokongan dalam membangunkan belia ke arah Generasi Cemerlang.

No comments:

Post a Comment