Friday, March 5, 2010

LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Pada 1 Mac 2010 jam 8.00 pagi satu lagi pembaharuan telah dijalankan oleh ahli Pertubuhan Belia Sri Jara melibatkan kerjasama daripada pegawai dari Pejabat Pertanian Daerah Maran dan pegawai Pejabat Pertanian Daerah Temerloh iaitu Program Lawatan Sambil Belajar di kawasan Projek Pertanian Jagung Manis di Sungai Gau, Temerloh Pahang dan Projek Pertanian Kerajaan Negeri Pahang iaitu di Lancang, Pahang. Program ini melibatkan kerjasama yang baik dari pegawai pertanian dan juga pihak pengusaha ladang berkenaan. Satu perasaan teruja wujud dalam diri kami setelah kami dibawa melawat sekitar kawasan pertanian Jagung Manis yang saujana mata memandang kira-kira seluas 5 ekar. Lebih membangkitkan lagi semangat kami setelah mendapat ulasan dari pengusaha ladang berkenaan iaitu hasil pendapatannya mencecah RM 20,000.00 dalam semusim dan setahun 3 musim. Beredar dari kawasan pertanian Jagung Madu , kami telah dibawa melawat di tapak Projek Pertanian Kerajaan Negeri Pahang iaitu Pertanian Nangka Madu, Lancang Pahang. Kami telah menimba ilmu yang sungguh bermakna dari segi pengisian program berkenaan. Peluang untuk mencipta pendapatan yang lumayan dalam teknologi pertanian lebih terbuka luas. Secara kesimpulannya, kami sungguh bertuah kerana terpilih dalam program lawatan pejabat pertanian daerah dan usaha sama ini menandakan satu pertalian yang erat untuk kami mencipta kejayaan demi kejayaan menyahut seruan kerajaan iaitu Pertanian Menjana Pendapatan Lumayan.

No comments:

Post a Comment