Friday, April 2, 2010

PENUBUHAN RUKUN TETANGGA

Sejak mula KRT ditubuhkan di Kg Baru Jara kira-kira bulan Februari yang lalu, atas rasa tanggungjawab Pertubuhan Belia menyertai setiap aktiviti penjagaan keselamatan kampung juga turut melibatkan diri dalam setiap program kecerian kampung dalam mengekalkan keceriaan serta meningkatkan kerjasama di antara semua penduduk Kg Baru Jara. Ahli belia telah menubuhkan beberapa kumpulan Skim Ronda Sukarela ( SRS )dalam menjaga keselamatan Kg terutama waktu malam. Hasil kerjasama yang erat antara belia dengan penduduk kg telah dapat mengurangkan kes yang tidak diingini berlaku di Kg Baru Jara. Pengekalan keharmonian ini menjadi satu tradisi dalam mengekalkan budaya hidup kerjasama dan toleransi.

No comments:

Post a Comment